OŚRODEK TROSKI O MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Tylko za pomocą wielkich charakterów można przeprowadzić i utrzymać większej wagi dzieła.

ks. Bronisław Markiewicz

Wielkie charaktery kształtują się w zdrowej i dobrze funkcjonującej rodzinie, która dla dobra społeczeństwa ma fundamentalnie ważne znaczenie. Nie ma idealnej rodziny: są one takie, jakie są; jakie ukształtowały się pod wpływem czasu, okoliczności, różnych osobistych i wspólnych historii, pięknych relacji jak i – niestety – osobistych, czy małżeńskich dramatów. W szeroko rozumianej trosce o rodzinę, pragniemy wyjść naprzeciw różnym potrzebom i sytuacjom, w jakich się ona aktualnie znajduje oraz wspomóc w kryzysie, jaki być może przeżywa.  

Ośrodek troski o małżeństwo i rodzinę działa przy Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Pragniemy, aby to michalickie otoczenie u stóp wielkiego i świętego kapłana i wychowawcy, jakim był i ciągle jest bł. ks. Markiewicz, było miejscem odrodzenia i formowania się rodziny, a w konsekwencji miejscem i przestrzenią w próbie osiągania świętości w realiach, jaki przynosi codzienność. Gdyż, jak sam pisał: takich [świętych] potrzeba wszędzie, a osobliwie Polakom. Gdy brakuje świętych w narodzie, robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi należy postępować. A swoim następcom – zarówno zakonnym, jak i duchowym – przekazał, iż głównym naszym zadaniem jest służyć Bogu w tych warunkach, w jakich nas postawił; tam, gdzie nas umieścił i tak długo jak się Jemu podoba. 

Wsłuchując się w treść przesłania ks. Markiewicza, chcemy służyć wsparciem i pomocą dla każdego, kto się do nas zgłosi. W swoim działaniu opieramy się na wartościach chrześcijańskich, zgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Stale podnosimy swoje umiejętności i zakres działania, aby pomoc dla Państwa była jak najlepsza. Proponujemy profesjonalne oddziaływania odpłatnie, ale i nieodpłatnie, by także osoby w trudnej sytuacji materialnej mogły uzyskać wsparcie.

Zapewniamy życzliwość, cierpliwość, dyskrecję.

Termin i godzina spotkań ustalane są indywidualnie

Podczas ustalania terminu wizyty zostaną Państwo poproszeni o podanie swojego imienia oraz telefonu kontaktowego. Jednocześnie informujemy, że dane te są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Próbując odpowiedzieć na aktualne potrzeby rodziny i małżeństwa, proponujemy: 

  • weekendowe katechezy dla narzeczonych, które są przygotowaniem i wprowadzeniem do przyjęcia sakramentu małżeństwa;
  • indywidualne lub wspólne spotkania dla małżonków dotyczące różnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego;
  • zapoznanie się z metodą Naturalnego Planowania Rodziny;
  • indywidualne lub małżeńskie konsultacje, poradnictwo;
  • psychoterapia indywidualna, lub pary;
  • konsultacje z prawnikiem, kanonistą;
  • możliwość umówienia się z kapłanem duszpasterzem (spowiedź, kierownictwo duchowe);