Prowadzący

ks. Grzegorz Kosakowski

Duszpasterz, psycholog, psychoterapeuta, więcej informacji w zakładce „Psychoterapeuta – O mnie„.

Teresa i Piotr Mazurowie

Jesteśmy małżeństwem sakramentalnym od 30 lat i szczęśliwymi rodzicami dwóch synów i trzech córek. Ukończyliśmy Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej i jesteśmy doradcami życia rodzinnego oraz Nauczycielami Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody objawowo – termicznej wersji polskiej. Prowadzimy katechezy przedślubne i przedmałżeńskie oraz poradnictwo dla małżonków i rodziców. Organizujemy rekolekcje i warsztaty dla młodych małżeństw i małżeństw w kryzysie. Celem naszej posługi jest przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz towarzyszenie małżonkom przez kolejne lata ich życia w małżeństwie, a przede wszystkim pomoc w pokonywaniu trudności i umacnianiu małżeństwa. Aby móc lepiej służyć małżeństwom staramy się formować duchowo i podnosić swoje kompetencje. Ponadto Teresa jest Instruktorem ds. terapii uzależnień oraz uzyskała Certyfikat w zawodzie Opiekun medyczny, ukończyła szkolenia z zakresu: 

 • Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi; 
 • Asystent Rodziny;
 • Terapia Rodziny; 
 • Praca z trudną młodzieżą;
 • Trening zastępowania agresji;

Uczestniczyliśmy również:

 • Szkolenie z zakresu – „Kryzys w małżeństwie – i co dalej?”
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa – „Wieloaspektowość Pomocy Osobom Uzależnionym”
 • Konferencja – „ Dać Dziecku to, co najważniejsze – wychowanie”
 • Konferencja Naukowa – „Naprotechnologia w diagnostyce i leczeniu niepłodności”
 • Sympozjum naukowe – „ Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – wokół początków ludzkiego życia”

Teresa Puchalska

Jestem mężatką, mam czwórkę dzieci: trzy córki i syna. Wychowałam się w dużej, wielopokoleniowej rodzinie. W pracy miałam kontakt ludźmi z różnych środowisk i o różnych osobowościach. W parafii od 25 lat prowadzę Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Staram się aby miłość do Boga i moja wiara były w centrum mego życia. Rodzina i jej problemy od zawsze były bliskie mojemu sercu. Pragnę aby każdy był ważny i kochany oraz aby każdy dzień naszego życia jaśniał blaskiem Zmartwychwstałego Pana i był odpowiedzią na Boże wezwanie do Miłości. Mam nadzieję, że moje doświadczenie z własnego życia rodzinnego pomoże mi w posłudze w Ośrodku Troski o Małżeństwo i Rodzinę. 

Posługuję jako Doradca Życia Rodzinnego w:

 • Poradni Rodzinnej w Rymanowie, gdzie prowadzę nauki przedślubne;
 • Poradni Małżeńskiej przy Sanktuarium Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, gdzie prowadzę katechezy przedmałżeńskie;