Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy Przedmałżeńskie skierowane są szczególnie do osób, które z różnych przyczyn, np. pracy, wyjazdów za granicę, z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej itp. w takich katechezach jeszcze nie uczestniczyli.

Katechezy Przedmałżeńskie są kolejnym krokiem do podjęcia refleksji nad swoim powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego. Mogą w nich uczestniczyć osoby zarówno pojedyncze jak i pary przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechezy są bezterminowe.

W roku 2024 Katechezy odbędą się w dniach:

  • 26 – 28 styczeń 2024
  • 22 – 24 marzec 2024
  • 24 – 26 maj 2024
  • 20 – 22 wrzesień 2024
  • 22 – 24 listopad 2024

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00 [do 21.00], w sobotę od 9.00 do 14.00 i w niedzielę od 8.30 do 13.00. Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu: 504 915 828 [Teresa Mazur]

Katechezy odbywają się przy Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25a [klasztor „na Górce”], prowadzi je kapłan i doradcy rodzinni. Chętni mogą również skorzystać z indywidualnej rozmowy na temat swojego powołania, przeżywanych trudności życiowych i duchowych.

Program obejmuje:

  • zajęcia dotyczące rozeznania swojego powołania, teologii oraz psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, odpowiedzialnego rodzicielstwa, naturalnego planowania rodziny;
  • świadectwa małżeństw;
  • wspólne rozmowy, filmy i dyskusje;
  • możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz uczestnictwo w Eucharystii.

Koszt udziału w Katechezach wynosi 150 zł od osoby [płatne w czasie trwania Katechez]. Uczestnicy otrzymają materiały do pracy, w przerwach zajęć przewidziany jest poczęstunek.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich jest obecność na wszystkich zajęciach.

Po ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich i po rozeznaniu swojego powołania do małżeństwa, kolejnym krokiem jest – wraz z narzeczonym lub narzeczoną – udział w Katechezach Przedślubnych w Poradni Rodzinnej, które są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa i jakby ostatnim etapem.

Zapisy. Zgłaszamy chęć udziału w katechezach przez poniższy formularz: