Terapia małżeńska

Oprócz pracy indywidualnej, z psychoterapii skorzystać może również małżeństwo. Dotyczy to sytuacji, kiedy zauważasz, że w Twoim małżeństwie pojawiły się trudności z wzajemnym porozumieniem, wyrażaniem uczuć; kiedy pojawił się kryzys i zwątpienie, z którymi nie potraficie sobie poradzić, albo zdarzyły się inne nieprzewidziane historie, które wpłynęły na Wasz związek.

Praca w parze małżeńskiej daje możliwość:

  • spojrzenia na to, co takiego się dzieje w waszej relacji, że w pewnym momencie pojawiły się kłopoty? Dość często bowiem indywidualne problemy każdego z partnerów odwołują się  do ich wczesnych relacji z pierwszymi opiekunami (rodzicami) oraz do osobistych historii życiowych, które to wpływają jednocześnie na to, co dzieje się pomiędzy małżonkami;
  • zrozumienia i odnalezienia i nazwania źródła obecnych w waszym związku konfliktów czy kryzysu;
  • zgłębienia tajemnicy w jaki sposób to właśnie Wy dobraliście się w parę i tworzycie związek; jakie nieświadome czynniki wpłynęły na fakt waszego połączenia się, a także jak wzorce przywiązania każdego z małżonków kształtują obecną relację;
  • usłyszenia siebie wzajemnie, skuteczniejszego wyrażania swoich osobistych potrzeb, umiejętnej i skutecznej komunikacji, służącej porozumieniu bez omijania trudnych i krępujących tematów;
  • dostrzec to, co dawno już straciliście z oczu, czyli co sprawiło, że jesteście razem; to możliwość przywrócenia w miarę możliwości wzajemnego zaufania i zainteresowania;