Prawnik kościelny

Możliwość konsultacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych, regulowanych przez prawo kanoniczne.

ks. Tadeusz Musz – +48 606 658 897